Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jun 7, 2022

Gamle bygg kan både oppgraderes og bygges på i høyden, med mulighet for stor klima- og miljøgevinst framfor å bygge nytt.

I denne episoden møter du to personer som ivrer for å oppgradere gamle bygg, men med litt ulik innfallsvinkel. Begge er opptatt av at arbeidet kan gi sosiale og økonomiske fordeler i tillegg...


May 20, 2022

Halden kommune ville redusere ansattes bruk av privatbil og kjøregodtgjørelse for tjenestereiser, og samtidig kutte klimagassutslipp fra bilparken. Løsningen ble å leie inn elbiler fra et selskap som driver med bildeling. Kommunen disponerer bilene mellom 8 og 16. På kvelder og i helgene kan bilene brukes...


Apr 26, 2022

Trær beskytter oss i møtet med varmere, våtere og villere vær. En low-tech-løsning for alle som jobber med klimatilpasning i byer og tettsteder.

De er rundt oss overalt og jobber dag og natt, hele året, for å hjelpe oss mennesker. Trær – i alle størrelser og fasonger. Du vet at de tar opp klimagassen...


Apr 4, 2022

Finansdirektøren i Trondheim vil at hver eneste kommunale krone skal bidra til en klimavennlig og bærekraftig omstilling.

Da Trondheim kommune skulle ha ny avtale om banktjenester i 2020, ga de bankene beskjed om at de ville legge mer vekt på kvalitet og bærekraft enn på pris.

– Vi la vekt på at banken skulle ha...


Mar 7, 2022

Nå finnes det elektriske semitrailere som kan kjøre Oslo-Trondheim uten å lade. Kommunene kan bidra til at det blir flere av dem.

I denne episoden spør vi: Hvor langt er teknologien kommet for utslippsfrie lastebiler og andre tunge kjøretøy? Og hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre for å framskynde overgangen...