Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 15, 2020

Gratis ferje og billig buss, men også bomring og fjerning av parkeringsplasser. I Fredrikstad lirkes innbyggerne over på klimavennlig transport, steg for steg.

Fredrikstad kommune har over 80 000 innbyggere. Mange av dem bor utenfor bysentrum, og reiser daglig for å komme seg til jobb, skole, butikker og...


Sep 1, 2020

Hvordan skal du få folk med deg i klimaarbeidet, og ikke mot deg? Og bør kommuner bruke tid og krefter på å markedsføre seg som grønne og klimavennlige?

Denne episoden handler om kommunikasjon og motivasjon. Vi utfordrer to engasjerte og erfarne eksperter med litt ulike erfaringer.

Petter Gulli er reklamemannen...