Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 15, 2020

Gratis ferje og billig buss, men også bomring og fjerning av parkeringsplasser. I Fredrikstad lirkes innbyggerne over på klimavennlig transport, steg for steg.

Fredrikstad kommune har over 80 000 innbyggere. Mange av dem bor utenfor bysentrum, og reiser daglig for å komme seg til jobb, skole, butikker og fritidsaktiviteter. Per i dag står transporten for rundt 20 prosent av klimagassutslippene i kommunen.

Vi har besøkt Fredrikstad for å snakke med to av de mest sentrale personene i arbeidet for å kutte utslippene: Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og klimarådgiver Grete Rasmussen. De tar oss med på en byvandring som starter i Gamlebyen, med gratis elektrisk ferge over Glomma til sentrumssiden.

Her får vi høre hvordan kommunen har lykkes med å fjerne parkeringsplasser på torgene og innføre bomring, uten at det har ført til de samme høylytte protestene som vi har sett andre steder i landet. Noen av stikkordene er: Innfartsparkering, tilrettelegging for kollektivreiser, sykling og gange, forankring i det lokale næringslivet, og at man må tørre å ta noen dristige valg iblant.

Vi snakker også med ordføreren og klimarådgiveren om arealplanlegging og fortetting, lynladere og elektriske taxier – og mye mer.

Les mer:

Fredrikstad kommunes klimaplan for 2019-2030

https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/ny-klimaplan-i-fredrikstad-kommune/

Fredrikstad vant Klima Østfold-prisen 2020

https://klimaostfold.no/2020/02/27/fredrikstad-kommune-tildelt-klima-ostfold-prisen-2020/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser. https://www.miljodirektoratet.no/klimasats 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/ 

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/klimasatsprosjekter/ 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no