Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jun 25, 2019

Hvordan preger klimaendringene en liten kommune i Lofoten? Og hva kan kommunen gjøre med utslippene fra fiskerinæringen?

Møt ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad kommune i Lofoten. I Flakstad er kystfisket den desidert viktigste næringen, med mange små og mellomstore fiskebåter. Disse går på diesel i...