Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 20, 2022

Asker kommuner gjør det slutt med gratis parkering for egne ansatte. Samtidig belønner de ansatte som lar bilen stå hjemme.

Rundt 70 prosent av ansatte i Asker kommune bruker bil til jobb flere dager i uka. Det er ikke unikt. Reisevaneundersøkelser viser at rundt to av tre reiser på landsbasis skjer med bil.

−...


Oct 4, 2022

- Kommunene må se de personlige, politiske og praktiske dimensjonene av klimaarbeidet i sammenheng.

Det sier forskningsrådgiver Dina Hestad. Hun jobber for cChange, et selskap som leverer kunnskap og rådgiving om klimaomstilling. Hun har en doktorgrad om bærekraftig systemendring fra Universitetet i Oxford, og hun...