Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jun 11, 2020

Jenny Skagestad jobbet flere år i Oslo kommune med klima og energi, før hun begynte i miljøstiftelsen Zero som rådgiver med ansvar for storbyer og transport.

Zero er kjent for å ha spisskompetanse på den nyeste, grønne teknologien, og vi ville gjerne høre hva slags teknologier de mener kommunene bør utnytte for...


May 25, 2020

Helsingborg kommune tar en klimaavgift på ansattes tjenestereiser med fly og bil. Pengene setter de i et fond for klimatiltak i egen virksomhet.

Avgiften er på 50 prosent av reisens kostnad. Nå er antallet flyreiser for kommunalt ansatte kuttet med en tredjedel. Pengene i fondet brukes til å dekke tjenestereiser på...


May 13, 2020

Hvorfor er det så vanskelig for kommunene å nå klimamålene sine? Kim Øvland forsker på saken, og har noen forslag til hva kommunene kan gjøre.

Så tidlig som i 1997 startet Kristiansand kommune å planlegge for utslippskutt. Men ser vi på statistikken, som går tilbake til 2009, har utslippene i kommunen vært...


Apr 27, 2020

På Bergens mobilpunkter kan du velge reisemåte på øverste hylle: Bil, sykkel eller kollektivt – alt etter hva som passer deg best, akkurat den dagen.

Hvordan kan vi gjøre hverdagsreisene enklere for oss, og mer klimavennlige? Og kanskje også billigere, både for oss personlig, også for kommunene og staten?

Når...


Apr 2, 2020

Kommuner bør bygge skoler, idrettshaller og andre store bygg i massivtre, sier tredriver Kristin Vedum.

Nesten 40 prosent av Norges landarealer er dekket av skog. Og skogen driver helt naturlig fangst og lagring av klimagassen CO2. Hvert år tar skog og andre landområder i Norge til seg en mengde CO2 som tilsvarer...