Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Nov 23, 2020

Styrtregn blir vanligere og kraftigere. Bli med en tur i Oslos gater for å høre hvordan ekstremnedbør kan temmes før det ødelegger hus og veier.

Global oppvarming har mange effekter. En av dem er at styrtregn blir vanligere og kraftigere. Kombinasjonen av styrtregn, ugjennomtrengelige flater som asfalt og betong, og avløp med begrenset kapasitet, gjør at mye regnvann fortsetter reisen på fri fot gjennom gater og ned i kjellere.

Dette overvannet ødelegger verdier for 1,6 - 3,6 milliarder kroner i året – bare i Norge.

Avløpssystemene i mange kommuner er rett og slett ikke dimensjonert for å håndtere dagens og framtidas ekstremnedbør. Det er også en dyr løsning å oppskalere avløpssystemet. Men det finnes også andre måter å håndtere vannet på. Det handler om å bremse opp vannet der det faller, slik at det ikke renner ut i gata og ned i avløpet like fort som det ellers ville ha gjort.

I denne episoden tar Kim Haukeland Paus oss med på en byvandring i Oslo for å se på ulike måter å temme vannet på. Han er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og ekspert på overvannshåndtering. Vi starter ved utløpet av Akerselva. Deretter klatrer vi opp på et tak som både bremser vannet, beskytter takkonstruksjonen og bidrar til biologisk mangfold i asfaltjungelen. Vandringen avsluttes ved grønne regnbed i en helt vanlig bygate, hvor Kim Haukeland Paus også inspireres til å proklamere sitt egenkomponerte overvannsdikt.

Dette kan du høre mer om i episoden:

Den blågrønne taket på Vega scene https://www.klimaoslo.no/2019/11/13/overvann-tak-vega-scene/

Overvannshåndtering og treleddstrategien https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/klimatilpasning-i-sektorer/vann-og-avlop/  

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no