Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Nov 24, 2021

Bygg kan gå fra å være en vesentlig del av klimaproblemet til å bli en stor del av løsningen, sier arkitekt og Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen.

I 1987 kom Brundtland-kommisjonen med rapporten Vår felles framtid, og bærekraftig utvikling ble satt på agendaen verden over. Samme år flyttet Kjetil...


Nov 9, 2021

Hvis gamle ting kunne snakke, ville kanskje noen av dem sitert Mark Twain og sagt: Ryktet om min død er betydelig overdrevet.

Kjører du avfall til gjenvinningsstasjonen på Hamar, er det umulig å unngå det store skiltet med skriften "ombruk" over den store porten til hovedbygningen. Når du har parkert bilen ved...