Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

May 25, 2020

Helsingborg kommune tar en klimaavgift på ansattes tjenestereiser med fly og bil. Pengene setter de i et fond for klimatiltak i egen virksomhet.

Avgiften er på 50 prosent av reisens kostnad. Nå er antallet flyreiser for kommunalt ansatte kuttet med en tredjedel. Pengene i fondet brukes til å dekke tjenestereiser på...


May 13, 2020

Hvorfor er det så vanskelig for kommunene å nå klimamålene sine? Kim Øvland forsker på saken, og har noen forslag til hva kommunene kan gjøre.

Så tidlig som i 1997 startet Kristiansand kommune å planlegge for utslippskutt. Men ser vi på statistikken, som går tilbake til 2009, har utslippene i kommunen vært...