Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jan 22, 2020

Hva kan små og mellomstore norske kommuner lære av klimaarbeidet i Oslo? Vi har spurt Heidi Sørensen, direktør i klimaetaten i Oslo kommune.

Oslo kommune har snart 700 000 innbyggere innenfor bygrensa. I kommunen jobber det over 50 000 personer – 37 av dem i klimaetaten.

Til sammenligning har halvparten av...