Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 30, 2019

Ekstremvær har allerede fått store konsekvenser for kommunene. Men det er bare én av mange trusler kommunene møter som følge av klimaendringene.

Samtidig som klimaendringene fører til direkte, fysiske skader på veier, hus, kulturminner, avlinger og biologisk mangfold, må samfunnet endre seg for å løse...


Sep 23, 2019

Ved bredden av Mjøsa ligger ligger Hamar, Innlandets største by med mer enn 30 000 innbyggere i kommunen, kjent for stupetårn, Skibladner, Vikingskipet og Norsk Tipping. I det siste har kommunen også gjort seg bemerket for arbeidet med å kutte utslipp av klimagasser.

Kommunen har nå 80 elbiler og elvarebiler i...


Sep 14, 2019

Forsker Carlo Aall peker på forbruket som elefanten i klimarommet. Og han mener at kommunene kan gjøre noe med den.

– Hvis det er sånn at vi har 10-12 år på oss for å halvere utslippene av klimagasser, og vi vet hva slags teknologier det er mulig å ha full bruk av om 12 år, da er det lett å regne seg fram til...


Sep 4, 2019

I mars 2014 sendte ordføreren i Eid, Alfred Bjørlo, brev til Kommunal landspensjonskasse (KLP). Han viste til at Stortinget noen måneder tidligere hadde gått inn for å utrede om "oljefondet" burde trekke seg ut av olje- og kull-selskaper.

Åtte måneder senere bestemte pensjonskassen at kullselskaper med mer enn 50...