Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 14, 2019

Forsker Carlo Aall peker på forbruket som elefanten i klimarommet. Og han mener at kommunene kan gjøre noe med den.

– Hvis det er sånn at vi har 10-12 år på oss for å halvere utslippene av klimagasser, og vi vet hva slags teknologier det er mulig å ha full bruk av om 12 år, da er det lett å regne seg fram til at teknologien alene ikke vil gi oss en slik halvering. Da må vi redusere forbruket, iallfall i en periode, sier han i denne episoden.

Carlo Aall er forsker ved Vestlandsforskning og leder for Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning. Han håper på modige folkevalgte i tiden som kommer, og utfordrer kommunene til å påvirke forbruket til innbyggerne i kommunen for å redusere ikke bare de lokale utslippene, men også nasjonale og globale utslipp.

– Vi ser at politikere ikke tør sette i gang de rette tiltakene, fordi de tror at innbyggerne ikke vil stemme på dem. Og innbyggerne tror ikke helt på forskerne, fordi de ser ikke at politikerne tar de dramatiske grepene. Så politikerne må bare hoppe, sier Carlo Aall. Han er også opptatt av at kommunen ikke styrer blindt etter klimagasskutt alene.

– Hvis vi setter i gang klimatiltak som har en negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet, da har vi virkelig ikke løst et miljøproblem. Da har vi bare flyttet det, sier Carlo Aall i episoden som inneholder både utfordringer, forslag og skryt av kommunenes klimaarbeid.

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.