Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 4, 2019

I mars 2014 sendte ordføreren i Eid, Alfred Bjørlo, brev til Kommunal landspensjonskasse (KLP). Han viste til at Stortinget noen måneder tidligere hadde gått inn for å utrede om "oljefondet" burde trekke seg ut av olje- og kull-selskaper.

Åtte måneder senere bestemte pensjonskassen at kullselskaper med mer enn 50 prosent av sine inntekter fra kull skulle ekskluderes, og i 2019 solgte KLP aksjer og obligasjoner verdt 3,2 milliarder kroner fra selskaper med store inntekter fra kull. Engasjementet til en liten kommune på Vestlandet fikk dermed ringvirkninger globalt.

Kommune jobber også med klima på hjemmebane. Eid følger KLPs prinsipper for kommunens egne investeringer, og kommunen bruker vann fra fjorden for å varme og kjøle store bygg i Nordfjordeid - en løsning ordføreren mener mange kommuner langs kysten kan kopiere. Kommunen jobber også med elsykler, elbiler og en ny strategi for klimavennlig transport.

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

 

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.