Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

About

Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement for lokalt klimaarbeid? Da er dette podcasten for deg.

Hør hvordan klimarådgivere, ordførere og andre jobber for å kutte utslipp av klimagasser. Lær og bli inspirert av folk som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet.

Podcasten er laget av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet administrerer Klimasats, en støtteordning for kommuner som vil redusere utslipp av klimagasser. I podcasten deles erfaringer fra Klimasats-prosjekter og annet lokalt klimaarbeid.

Les mer på www.klimapodcast.no

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.