Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Apr 6, 2021

Hva betyr FNs bærekraftsmål for kommunene og deres klimaarbeid? Og hva betyr kommunene for Norges oppfølging av bærekraftsmålene?

FNs bærekraftsmål er en plan for å fjerne all fattigdom, gjøre verden mer sosialt rettferdig og håndtere klima- og miljøutfordringene. Alt dette, innen år 2030.

Det er 17 mål og...


Mar 17, 2021

Bergen kommune har fått en egen klimaetat. De som jobber der, skal bryte ned siloene som hindrer samarbeid på tvers av fagdisipliner og enheter.

Er kommunen din for liten til å ha en egen klimaetat? Da kan du likevel ha nytte av å høre denne episoden. Arbeidsmetodene og prinsippene er kanskje like relevante for...


Mar 9, 2021

Kommunene har stor frihet til å bestemme hvordan de skal sikre en bærekraftig utvikling lokalt. Og slik bør det være, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i denne episoden. Men kommunene har også et tydelig ansvar for å ta klima- og miljøhensyn i planleggingen.

− Jeg ser at noen kommuner har...


Feb 23, 2021

Hvordan få fart på klimaomstillingen i Nord-Norge, og sørge for at det kommer både innbyggere og næringsliv til gode?

I januar kunne vi lese i avisa Nordlys at kommunene i Nord-Norge, i mindre grad enn kommuner i andre deler av landet, benytter seg av tilskuddsordninger for klimaomstilling. Rapporten som var...


Feb 8, 2021

Hva betyr klimaendringene for deg og meg, kommunene og Norge som samfunn og nasjon? Vi spurte en samfunnsengasjert klimaforsker fra Bergen.

Denne podcastserien handler først og fremst om løsningene – om hva kommunene kan gjøre for å håndtere klimautfordringene på best mulig måte. Etter 30 episoder gjør vi et...