Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 4, 2021

Næringssjefen i Bjørnafjorden kommune ønsker å jobbe tett med bedriftene for å gjøre dem grønnere.

Bjørnafjorden kommune har satt som mål at de skal være et nullutslippssamfunn i 2030. For å lykkes med det, må også det lokale næringslivet gjennom en stor omstilling. Kommunen jobber nå med å hjelpe...


Sep 13, 2021

Seks kommuner i Lofoten satser offensivt på grønn omstilling. De ser flere fordeler ved å være tidlig ute.

Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Det er ett av fundamentene til satsningen Lofototen – de grønne øyene 2030.

–...


Aug 30, 2021

To norske forfattere i FNs klimapanel forteller om arbeidet med rapporten, hovedbudskapene og klimautfordringer for kommunene.

I begynnelsen av august kom FNs klimapanel med den første delen av panelets sjette hovedrapport. Denne delrapporten tar for seg de fysiske klimaendringene, i atmosfæren, på land og i havet....


Jun 22, 2021

Ålesund vil bli en mer klimavennlig og bærekraftig kommune. Med en digital 3D-kopi av byen, håper de at planleggingen blir mer effektiv.

I 2020 ble kommunene Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje og Ålesund slått sammen til nye Ålesund kommune. Nå jobber de sammen med nabokommunen Sula og Giske for å lage en ny...


Jun 7, 2021

Kan helt vanlige innbyggere bidra til at kommunens klimaarbeid blir smartere og mer effektivt? Det ville Oslo kommune finne ut av.

Styrtregn er en utfordring som kan koste dyrt for både bedrifter, det offentlige og helt vanlige innbyggere. En varmere klode gjør at vi får enda kraftigere styrtregn enn det vi...