Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

May 20, 2022

Halden kommune ville redusere ansattes bruk av privatbil og kjøregodtgjørelse for tjenestereiser, og samtidig kutte klimagassutslipp fra bilparken. Løsningen ble å leie inn elbiler fra et selskap som driver med bildeling. Kommunen disponerer bilene mellom 8 og 16. På kvelder og i helgene kan bilene brukes...


Apr 26, 2022

Trær beskytter oss i møtet med varmere, våtere og villere vær. En low-tech-løsning for alle som jobber med klimatilpasning i byer og tettsteder.

De er rundt oss overalt og jobber dag og natt, hele året, for å hjelpe oss mennesker. Trær – i alle størrelser og fasonger. Du vet at de tar opp klimagassen...


Apr 4, 2022

Finansdirektøren i Trondheim vil at hver eneste kommunale krone skal bidra til en klimavennlig og bærekraftig omstilling.

Da Trondheim kommune skulle ha ny avtale om banktjenester i 2020, ga de bankene beskjed om at de ville legge mer vekt på kvalitet og bærekraft enn på pris.

– Vi la vekt på at banken skulle ha...


Mar 7, 2022

Nå finnes det elektriske semitrailere som kan kjøre Oslo-Trondheim uten å lade. Kommunene kan bidra til at det blir flere av dem.

I denne episoden spør vi: Hvor langt er teknologien kommet for utslippsfrie lastebiler og andre tunge kjøretøy? Og hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre for å framskynde overgangen...


Feb 11, 2022

Råd fra konsulentselskaper kan ha stor innvirkning på kommunenes klima- og miljøarbeid. Hvordan forvalter konsulentene dette ansvaret?

Kommuner bruker konsulenter og rådgivende ingeniører til å utvikle og styre prosjekter – alt fra å bygge veier og annen infrastruktur til å planlegge utbygging av bolig-...