Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

May 4, 2021

Du er en engasjert lokalpolitiker som vil få fart på klimaarbeidet i kommunen. Hva gjør du da? Hva er din rolle og hva er rådmannens rolle?

Beslutningsprosessen i en kommune kan kanskje sammenlignes med en stafett med flere etapper, der stafettpinnen veksles mellom politikere og administrasjon og hver etappe har...


Apr 20, 2021

Mer styrtregn, ras og flom er blant de tydeligste effektene av klimaendringer. Men også de langsomme og mindre synlige endringene har stor betydning, også lokalt.

Vannet i innsjøer og langs kysten blir brunere. Isen legger seg senere og forsvinner tidligere. Havet blir varmere og surere. Varmere dager og netter gjør...


Apr 6, 2021

Hva betyr FNs bærekraftsmål for kommunene og deres klimaarbeid? Og hva betyr kommunene for Norges oppfølging av bærekraftsmålene?

FNs bærekraftsmål er en plan for å fjerne all fattigdom, gjøre verden mer sosialt rettferdig og håndtere klima- og miljøutfordringene. Alt dette, innen år 2030.

Det er 17 mål og...


Mar 17, 2021

Bergen kommune har fått en egen klimaetat. De som jobber der, skal bryte ned siloene som hindrer samarbeid på tvers av fagdisipliner og enheter.

Er kommunen din for liten til å ha en egen klimaetat? Da kan du likevel ha nytte av å høre denne episoden. Arbeidsmetodene og prinsippene er kanskje like relevante for...


Mar 9, 2021

Kommunene har stor frihet til å bestemme hvordan de skal sikre en bærekraftig utvikling lokalt. Og slik bør det være, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i denne episoden. Men kommunene har også et tydelig ansvar for å ta klima- og miljøhensyn i planleggingen.

− Jeg ser at noen kommuner har...