Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Feb 23, 2021

Hvordan få fart på klimaomstillingen i Nord-Norge, og sørge for at det kommer både innbyggere og næringsliv til gode?

I januar kunne vi lese i avisa Nordlys at kommunene i Nord-Norge, i mindre grad enn kommuner i andre deler av landet, benytter seg av tilskuddsordninger for klimaomstilling. Rapporten som var...


Feb 8, 2021

Hva betyr klimaendringene for deg og meg, kommunene og Norge som samfunn og nasjon? Vi spurte en samfunnsengasjert klimaforsker fra Bergen.

Denne podcastserien handler først og fremst om løsningene – om hva kommunene kan gjøre for å håndtere klimautfordringene på best mulig måte. Etter 30 episoder gjør vi et...


Jan 25, 2021

Sju havner i Oslofjorden samarbeider om klimaløsninger. Miljøsjefen i Oslo havn sier de kan levere utslippskutt til hele byen.

I denne episoden er vi på klimacruise med Pelikan 2, verdens første elektriske båt laget for å plukke opp søppel fra sjøen. Turguide er Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo havn. Hun har...


Jan 11, 2021

I Asker krever både politikere og innbyggere at kommunen prioriterer klimaarbeidet. Den blå kommunen vil lede an i den grønne omstillingen.

Lene Conradi er ordfører og Høyre-politiker i Asker. Bjørn Nordby er en av miljørådgiverne i kommunen. I denne episoden får du høre hvordan de jobber for at klimahensyn...