Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Nov 24, 2021

Bygg kan gå fra å være en vesentlig del av klimaproblemet til å bli en stor del av løsningen, sier arkitekt og Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen.

I 1987 kom Brundtland-kommisjonen med rapporten Vår felles framtid, og bærekraftig utvikling ble satt på agendaen verden over. Samme år flyttet Kjetil Trædal Thorsen og noen andre arkitekter og landskapsarkitekter inn på loftet over puben Dovrehallen i Oslo. Og ga seg selv navnet Snøhetta.

To år senere meldte de seg på i konkurransen om å tegne biblioteket i Alexandria i Egypt. Den konkurransen vant de, og det som Snøhetta har gjort i årene etter, er blitt en del av norsk og internasjonal arkitekturhistorie.

Men Snøhetta er ikke bare opptatt av å tegne flotte bygg. De jobber også for å gjøre bygg og byer mer bærekraftige. Snøhetta har vært med å etablere Powerhouse-organisasjonen, som utvikler klimavennlige og bærekraftige bygg, sammen med eiendomsselskapet Entra, entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO og rådgivningsselskapet Asplan Viak.

I denne episoden forteller Kjetil Trædal Thorsen om Powerhouse-resultatene, behovet for 15-minuttersbyen, deling av arealer og det han omtaler som "lavterskeltiltakene" alle kommuner bør vurdere: Det å ta vare på grøntarealer og jobbe helhetlig med å gjøre byene og tettstedene mer attraktive. Å bygge nye signalbygg løser ikke kommunenes utfordringer – sier arkitekten som kanskje er aller mest kjent for å gjøre akkurat det. I tillegg ønsker han seg reguleringsplanfrie soner slik at arkitekter, byggherrer og entreprenører kan eksperimentere med nye løsninger.

Dette hører du om i denne episoden:

Powerhouse-samarbeidet https://www.powerhouse.no/om-oss/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no