Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 4, 2021

Næringssjefen i Bjørnafjorden kommune ønsker å jobbe tett med bedriftene for å gjøre dem grønnere.

Bjørnafjorden kommune har satt som mål at de skal være et nullutslippssamfunn i 2030. For å lykkes med det, må også det lokale næringslivet gjennom en stor omstilling. Kommunen jobber nå med å hjelpe bedriftene på vei.

Prosjektet "Grøn Bjørnafjord" skal vare i tre år. Her får de mest ivrige bedriftene hjelp til å utvikle ideer og planlegge tiltak som gjør dem med klimavennlige, bærekraftige og – forhåpentligvis også – mer konkurransedyktige.

I 2020 kunne de første bedriftene søke om å få delta i prosjektet. Fire bedrifter fikk plass dette første året: En møbelprodusent, en byggmester, et hotell og et kunst- og kultursenter. I neste runde får åtte bedrifter delta, og så blir det 12 bedrifter i prosjektets tredje og siste år.

Bedriftene får først profesjonell hjelp til å utvikle ideer, og deretter implementering og evaluering. Kompetansen som tilbys kommer blant annet fra Innovasjon Norge, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Klimapartnere, Universitetet i Bergen, FN-sambandet, Vestland fylkeskommune og Bjørnafjorden næringsråd – i tillegg til kommunen og næringssjef Elin Thorsen Kløverød.

I denne episoden hører du næringssjefen fortelle om prosjektet og andre tiltak i kommunen som skal bidra mer klimavennlige, bærekraftige og konkurransedyktige lokale bedrifter.

Dette hører du om i episoden:

Prosjekt Grøn Bjørnafjord https://www.gronbjornafjord.no/prosjektet/

Lyseparken – næringspark basert på fornybar energi og sirkulær økonomi https://www.lyseparken.no/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no