Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jan 24, 2022

Hvordan kan kommunene lykkes i klimaarbeidet, uten å bli stanset av opprør og protester?

For det første må vi lage helhetlige planer som ikke bare tar hensyn til utslippskutt. For det andre må innbyggerne involveres tidlig i prosessene – og lenge før de selv finner ut at de vil engasjere seg. Det sier Anders...