Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Aug 30, 2021

To norske forfattere i FNs klimapanel forteller om arbeidet med rapporten, hovedbudskapene og klimautfordringer for kommunene.

I begynnelsen av august kom FNs klimapanel med den første delen av panelets sjette hovedrapport. Denne delrapporten tar for seg de fysiske klimaendringene, i atmosfæren, på land og i havet....