Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Aug 30, 2021

To norske forfattere i FNs klimapanel forteller om arbeidet med rapporten, hovedbudskapene og klimautfordringer for kommunene.

I begynnelsen av august kom FNs klimapanel med den første delen av panelets sjette hovedrapport. Denne delrapporten tar for seg de fysiske klimaendringene, i atmosfæren, på land og i havet. De har gått gjennom mer enn 14 000 vitenskapelige studier og skrevet en rapport på nesten 4000 sider.

Rapporten fikk FNs generalsekretær til å varsle "kode rød for menneskeheten". Vitenskapen feier all tvil til side om årsakene til global oppvarming og at jorda vil fortsette å varmes opp så lenge utslippene av klimagasser fortsetter.

Norge har vært godt representert i dette arbeidet, med sju forfattere og en høringsredaktør. I denne episoden møter du to av dem.

Trude Storelvmo er professor i meteorologi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på atmosfæren og hvordan den påvirker vær og klima. Sammen med en annen forsker, har hun ledet arbeidet med kapittelet i rapporten som handler om jordas energibudsjett.

Asgeir Sorteberg er professor ved geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og ekspert på nedbør, ekstremvær og hav og klima. Han har vært høringsredaktør for kapittelet i rapporten som handler om ekstremvær, og har hatt ansvar for at flere tusen kommentarer fra høringsrundene blir besvart på en god måte.

I denne episoden forteller de to om hvordan dette arbeidet har foregått og hvilke utfordringer de har møtt underveis, og gir oss noen av hovedbudskapene i rapporten. Som norske forskere sier de også litt hvilke betydninger disse funnene vil ha for Norge og norske kommuner.

Dette hører du om i denne episoden:

FNs klimapanel https://www.miljodirektoratet.no/ipcc

Her finner du blant annet en noe forenklet, norsk versjon av sammendraget til første delrapport, og mye bakgrunnsinformasjon om klimapanelet.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no