Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

May 26, 2021

Det er mye som kan gjøres for at bygde-Norge skal bli mindre avhengig av bil. Med på kjøpet kan vi få triveligere tettsteder og sprekere folk.

Det sier Maja Karoline Rynning, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt. I denne episoden forteller hun om erfaringer fra flere mindre kommuner som har jobbet med å...


May 4, 2021

Du er en engasjert lokalpolitiker som vil få fart på klimaarbeidet i kommunen. Hva gjør du da? Hva er din rolle og hva er rådmannens rolle?

Beslutningsprosessen i en kommune kan kanskje sammenlignes med en stafett med flere etapper, der stafettpinnen veksles mellom politikere og administrasjon og hver etappe har...