Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

May 4, 2021

Du er en engasjert lokalpolitiker som vil få fart på klimaarbeidet i kommunen. Hva gjør du da? Hva er din rolle og hva er rådmannens rolle?

Beslutningsprosessen i en kommune kan kanskje sammenlignes med en stafett med flere etapper, der stafettpinnen veksles mellom politikere og administrasjon og hver etappe har ulike formål.

Hva skal til for at vekslingene skal bli effektive? Hvordan blir det en godt opplyst, demokratisk og konstruktiv prosess?

Vi har spurt Dag-Henrik Sandbakken i KS, kommunesektorens organisasjon. Han er ansvarlig for folkevalgtopplæringen i KS og har personlig erfaring etter flere år som ordfører i Tynset. Vi har også spurt ham om:

  • Hva er ansvaret til kommunedirektøren og hva er ansvaret til kommunestyret i denne stafetten?
  • Når bør innbyggere involveres og hva kan skje om engasjementet "koker over" i sosiale medier?
  • Og når på året er det viktig med god kontakt mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjon for å forme neste års budsjett?

Dette hører du om i denne episoden:

Folkevalgprogrammet til KS https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/folkevalgtprogrammet/ 

Innbyggermedvirkning. Her kan du se opptak av Miljødirektoratets webinar fra 16. februar 2021 https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2021/februar-2021/innbyggerinvolvering-i-klimaplanlegging/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no