Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

May 26, 2021

Det er mye som kan gjøres for at bygde-Norge skal bli mindre avhengig av bil. Med på kjøpet kan vi få triveligere tettsteder og sprekere folk.

Det sier Maja Karoline Rynning, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt. I denne episoden forteller hun om erfaringer fra flere mindre kommuner som har jobbet med å redusere bilbruk og klimagassutslipp fra transport. Men hun oppfordrer kommunene til å ramme inn problembeskrivelsen og mulighetsbildet til å handle om mye mer enn å kutte utslipp.

− Det handler om klimavennlig, attraktiv og inkluderende tettstedsutvikling. Vi må skape steder der det er godt å leve, vokse opp og arbeide, sier Maja Karoline Rynning.

Overgang fra fossilbiler til elbiler løser ikke alle utfordringene, sier hun og trekker blant annet fram hvor mye plass bilene legger beslag på. Mange tettsteder har store områder avsatt til parkering, og i episoden gir hun eksempler på kommuner som har hundrevis av ledige parkeringsplasser selv på de travleste dagene.

Vi spør også transportforskeren om hvorfor det ikke satses mer på kollektivtransport på bygda og hvordan bildeling, elsykler og god arealplanlegging kan gjøre oss mindre avhengig av bil.

Dette hører du om i denne episoden:

Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling

https://www.toi.no/tettstedspakker/

Kort film om tettstedpakkeprosjektet https://www.youtube.com/watch?v=bpUC2MBcie8

Bygdepakke Bø https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2016/forprosjekt-bygdepakke-bo/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no