Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Mar 7, 2022

Nå finnes det elektriske semitrailere som kan kjøre Oslo-Trondheim uten å lade. Kommunene kan bidra til at det blir flere av dem.

I denne episoden spør vi: Hvor langt er teknologien kommet for utslippsfrie lastebiler og andre tunge kjøretøy? Og hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre for å framskynde overgangen...