Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Mar 7, 2022

Nå finnes det elektriske semitrailere som kan kjøre Oslo-Trondheim uten å lade. Kommunene kan bidra til at det blir flere av dem.

I denne episoden spør vi: Hvor langt er teknologien kommet for utslippsfrie lastebiler og andre tunge kjøretøy? Og hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre for å framskynde overgangen fra fossil til fossilfri tungtransport?

Veitrafikk står for cirka 17 prosent av alle klimagassutslipp i Norge. Cirka halvparten av dette er personbiler, og den andre halvparten er tunge kjøretøy og varebiler.

I Oslo står tunge kjøretøy for rundt 25 prosent av utslippene fra veitrafikken. Samtidig har Oslo kommune et mål om tilnærmet null utslipp i 2030. Nå har Oslo og nabofylket Viken begynt å samarbeide om å kutte utslipp fra tungtransporten. Det markerte de med det som antakelig var verdens første fossilfrie lastebilparade i Oslo i januar 2022.

Oslo kommune har fått Klimasats-støtte til flere prosjekter som skal bidra til utslippsfri tungtransport. I denne episoden får vi høre hvordan de jobber. Vi får også høre fra transportbedriften Asko, som har rundt 700 lastebiler på veien hver dag og en ambisjon om at alle skal være utslippsfrie i 2026.

Les mer om noe av det du hører om i denne episoden:

Oslo og Viken med verdens første fossilfrie lastebilparade

https://www.klimaoslo.no/2022/01/19/oslo-og-viken-lanserer-tungt-samarbeid-med-verdens-forste-fossilfrie-lastebilparade/

Har kjøpt lastebil som kan kjøre 50 mil uten å lade

https://www.tu.no/artikler/har-kjopt-europas-forste-elektriske-tungbil-med-over-50-mil-rekkevidde/517606

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no