Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Feb 27, 2020

Bli med til en klimasmart bonde på Hadeland, og lær om alt fra klimavennlig traktorkjøring, biokull og flisfyring til klimamerking av oksesæd.

Hva kan en bonde gjøre for å redusere utslippene av klimagasser? Og hvordan kan kommunene hjelpe dem?

Prosjektet Den dyktige bonden er et samarbeid mellom kommunene Gran,...


Feb 11, 2020

Når Hamar kommune skal kjøpe inn elbiler, er det de ansatte som bestemmer.

Innkjøpsrådgiver Ole Mattis Furuseth leder kommunens elbilprosjekt. Siden 2016 har kommunen skiftet ut halvparten av bensin- og dieselbilene med elbiler. I løpet av 2021 skal alle kommunens person- og varebiler være...


Feb 3, 2020

I Østfold har kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen forpliktet seg til klimasamarbeid. Ressursene spleiser de på.

Klima Østfold heter samarbeidet, som startet i 2012. Siden da har regionen blitt et arnested for klimatiltak, som kommuner over hele landet kan hente erfaring og inspirasjon fra.

Formålet med Klima...