Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Feb 11, 2020

Når Hamar kommune skal kjøpe inn elbiler, er det de ansatte som bestemmer.

Innkjøpsrådgiver Ole Mattis Furuseth leder kommunens elbilprosjekt. Siden 2016 har kommunen skiftet ut halvparten av bensin- og dieselbilene med elbiler. I løpet av 2021 skal alle kommunens person- og varebiler være utslippsfrie.

Oppskriften til Hamar kommuner er omtrent slik: Administrasjonen må få et tydelig mandat fra politikerne til å satse. Og ta med de ansatte på råd – la dem som skal bruke bilene til daglig få teste bilene grundig før de kjøpes inn.

Kommunen startet med å kartlegge behovet for biler. Noen oppgaver krever store biler som må kunne gå langt i ett strekk. Men de aller fleste oppgaver kan løses med helt vanlige, små og mellomstore elbiler – selv på Hamar, med kalde vintre, lange avstander og plenty av bakker. Til de fleste behovene er derfor teknologien mer enn god nok allerede, sier kommunen. Så har de ventet med å skifte ut bilene som må være store og kjøre aller lengst.

– Teknologien kommer oss i møte. Jeg er ganske trygg på at vi skal klare målet om at alle bilene er utslippsfrie i løpet av de neste to årene, sier Ole Mattis Furuseth.

I denne episoden forteller han om arbeidet, utfordringene og hva han tenker skal til for å lykkes med en omlegging til elbiler i kommunene.

Mer om Hamars klimaarbeid

Hamar kommune satser på full elektrifisering av bilparken

Klimapodcast 6: Intervju med Hamars ordfører Einar Busterud om bredden i kommunens klimaarbeid

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.