Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Feb 27, 2020

Bli med til en klimasmart bonde på Hadeland, og lær om alt fra klimavennlig traktorkjøring, biokull og flisfyring til klimamerking av oksesæd.

Hva kan en bonde gjøre for å redusere utslippene av klimagasser? Og hvordan kan kommunene hjelpe dem?

Prosjektet Den dyktige bonden er et samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner, Jevnaker og Østre Toten. Formålet er å samarbeide om å styrke arbeidet for økt matproduksjon i kombinasjon med lavere utslipp av klimagasser, mer binding av karbon i jorda og mindre avrenning av næringsstoffer til vassdrag. Opplæring er en vesentlig del av prosjektet, med blant annet kurs og studieturer for bønder i området. Prosjektet fikk Klimasats-støtte i 2019, og skal i første omgang vare i tre år.

Prosjektleder Marte Helene Tøfte tok oss med på Røysum gård for å møte gårdbruker Jon Tøfte. Vi får høre om hvordan flisfyring sørger for varme på hele gården, hvordan bonden kan minimere utslipp fra traktorkjøring, planer om solceller på låvetaket og muligheter for å lage biogass fra kumøkka. Vi besøker også melkefjøset og får høre hvordan utslippet av metan fra kuene kan kuttes.

Mer om Den dyktige bonden

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.