Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 20, 2022

Asker kommuner gjør det slutt med gratis parkering for egne ansatte. Samtidig belønner de ansatte som lar bilen stå hjemme.

Rundt 70 prosent av ansatte i Asker kommune bruker bil til jobb flere dager i uka. Det er ikke unikt. Reisevaneundersøkelser viser at rundt to av tre reiser på landsbasis skjer med bil.

− Asker er ganske bilbasert fortsatt, men vi ser tegn til at det går i riktig retning, sier miljørådgiver Bjørn Nordby. Vi møtte ham og kommunens sykkelkoordinator, Cato Steinsvåg, en litt regnfull høstdag ved rådhuset i Asker sentrum.

Slutt på gratis parkering

Kommunen tester nå ut ulike virkemidler for å få egne ansatte til å reise mer klimavennlig. Fra januar 2023 blir det ikke lengre gratis for ansatte å parkere på jobben. Det vil koste 40 kroner dagen eller 400 i måneden, med halv pris for utslippsfrie biler. Ikke skrekkelig dyrt, vil mange si, men uansett et signal til ansatte de håper vil bidra til endring.

Grønne reiseavtaler

Kommunen vil samtidig belønne klimavennlige valg, og har innført såkalte grønne reiseavtaler. Ved å skrive under på avtalen, vil ansatte som lar være å kjøre bil få utbetalt 200-900 kroner i måneden. Summen avhenger av årstid og hvor lang reiseveien er. Lang reisevei med klimavennlig transport i vinterhalvåret gir den største utbetalingen.

Lokker med elsykkel

Kommunen frister også ansatte med mulighet for å lease elsykkel gjennom månedlig lønnstrekk, og at sykkelen kan kjøpes ut etter tre år. De har også etablert parkeringshus for sykkel ved rådhuset, og vil løpende oppgradere sykkelparkering ved andre kommunale bygg.

Dette hører du om i denne episoden:

Reisepolicy for Asker kommune https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/reisepolicy-for-asker-kommune/

Grønne reiseavtaler for Asker-ansatte https://www.futurebuilt.no/Nyheter#!/Nyheter/Snakkis-Groenne-reiseavtaler-for-Asker-ansatte

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no