Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jun 25, 2019

Hvordan preger klimaendringene en liten kommune i Lofoten? Og hva kan kommunen gjøre med utslippene fra fiskerinæringen?

Møt ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad kommune i Lofoten. I Flakstad er kystfisket den desidert viktigste næringen, med mange små og mellomstore fiskebåter. Disse går på diesel i dag, men endringer er på gang.

Hør ordføreren fortelle hvordan klimaendringene endrer kommunen, og hvordan mer klimavennlig teknologi kan gi fiskerne bedre arbeidsforhold og lønnsomhet.

Ordføreren ser på klimaarbeidet som en integrert del av kommunens øvrige arbeid, og prøver dermed å være i forkant for å møte fremtidige krav fra politikere og markedet.

Her finner du mer informasjon om prosjektet i Flakstad kommune, og veiledning i lokalt klimaarbeid for kommuner:

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no eller https://www.miljodirektoratet.no/klimapodcast

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.