Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 1, 2020

Hvordan skal du få folk med deg i klimaarbeidet, og ikke mot deg? Og bør kommuner bruke tid og krefter på å markedsføre seg som grønne og klimavennlige?

Denne episoden handler om kommunikasjon og motivasjon. Vi utfordrer to engasjerte og erfarne eksperter med litt ulike erfaringer.

Petter Gulli er reklamemannen som sa opp jobben etter 30 år bransjen, og startet et eget selskap for å gjøre næringslivet mer klimavennlig. Han har også skrevet boka "Håp: En praktisk guide for klimaoptimister" og er styremedlem i Verdens naturfond.

Astrid Arnslett jobber med kommunikasjon på Cicero senter for klimaforskning. Der er hun blant annet med i en gruppe som forsker hva kommunene kan gjøre for å finne effektive lokale klimaløsninger.

Vi spør Petter og Astrid om det egentlig er lurt å snakke mye om klima? Hva er folk egentlig opptatt av i hverdagen? Hva skjer når innbyggerne synes klimapolitikken er urettferdig, og hva kan vi gjøre med det? Er det smart av kommuner å markedsføre seg som grønne og klimavennlige? Hva er grønnvasking? Og når kan man egentlig begynne å kalle seg klimavennlig?

I episoden nevnes blant annet:

Grønnvaskingsplakaten: https://gronnvasking.no/

Kortreist kvalitet – lokale klimaløsninger: https://www.kortreistkvalitet.no/

Klimakommunikasjon - noen tips: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/klimakommunikasjon/

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser. https://www.miljodirektoratet.no/klimasats 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/ 

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/klimasatsprosjekter/