Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 19, 2022

Om ikke Asker kommune har klart å lage gull av gamle møbler, så har de iallfall kommet ganske nær.

Du har kanskje hørt ryktene: Da Røyken, Hurum og Asker skulle slå seg sammen til nye Asker kommune i 2019, så bestemte de seg for å innrede nye lokaler med gamle møbler, så langt det lot seg gjøre. Sammenlignet med å kjøpe nytt, sparte kommunen 16 millioner kroner, 90 tonn avfall og 234 tonn CO2-utslipp.

I denne episoden har vi besøkt kommunen for å få svar på hvordan de gjorde dette. Hvem måtte involveres? Hva trengte de av logistikk og verktøy? Hva gjorde de med møblene, og hvem vasket, trakk om og redesignet? Hvis du har lyst til at din kommune skal gjøre det samme, så får du oppskriften her.

Dette hører du om i denne episoden:

  • Klimasats-prosjektet i nye Asker kommune: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2019/ombruk-og-redesign--kommunesammenslaing-nye-asker/
  • Mer om ombruksarbeidet i Asker kommune https://www.asker.kommune.no/klima-og-miljo/ombruk/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no