Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Aug 20, 2019

Klimapartnere er nettverk som samler private og offentlige virksomheter for å utvikle grønt næringsliv og klimavennlige regioner. Nettverket jobber med å formidle klimakunnskap, utvikle grønne forretningsideer, arrangere møteplasser for klimadebatt og – ikke minst – få fart på medlemmenes eget klimaarbeid.

Helene Frihammer leder Klimapartnere Vestland. Hun er også den som koordinerer de ulike nettverkene i landet, og hjelper nye nettverk i gang. I denne episoden forteller hun om hvordan Klimapartnere jobber, og hvordan de kan være en nyttig samarbeidspartner for kommuner og andre offentlige virksomheter. 

Helene har også reist verden rundt i 9 måneder sammen med familien for å se hvordan klimaendringene endrer verden og lære om lokale løsninger. Hør Helene fortelle om ekstremværet de opplevde i USA og Australia, og mulighetene de så for eksport av norsk klimateknologi til utlandet.

Les mer:

Podcastens hjemmeside: https://www.miljodirektoratet.no/klimapodcast eller www.klimapodcast.no  

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.