Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Nov 24, 2021

Bygg kan gå fra å være en vesentlig del av klimaproblemet til å bli en stor del av løsningen, sier arkitekt og Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen.

I 1987 kom Brundtland-kommisjonen med rapporten Vår felles framtid, og bærekraftig utvikling ble satt på agendaen verden over. Samme år flyttet Kjetil...


Nov 9, 2021

Hvis gamle ting kunne snakke, ville kanskje noen av dem sitert Mark Twain og sagt: Ryktet om min død er betydelig overdrevet.

Kjører du avfall til gjenvinningsstasjonen på Hamar, er det umulig å unngå det store skiltet med skriften "ombruk" over den store porten til hovedbygningen. Når du har parkert bilen ved...


Oct 25, 2021

Hva slags tiltak kan gjøre minst fire ting samtidig: Beskytte mot overvannsskader, rense vann, bidra til biologisk mangfold og gjøre boligområder mer attraktive?

I denne episoden har vi besøkt Hovinbekken i Oslo. I mange år har rundt 70 prosent av bekken ligget i rør. Som så mange andre bekker rundt omkring i...


Oct 4, 2021

Næringssjefen i Bjørnafjorden kommune ønsker å jobbe tett med bedriftene for å gjøre dem grønnere.

Bjørnafjorden kommune har satt som mål at de skal være et nullutslippssamfunn i 2030. For å lykkes med det, må også det lokale næringslivet gjennom en stor omstilling. Kommunen jobber nå med å hjelpe...


Sep 13, 2021

Seks kommuner i Lofoten satser offensivt på grønn omstilling. De ser flere fordeler ved å være tidlig ute.

Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Det er ett av fundamentene til satsningen Lofototen – de grønne øyene 2030.

–...