Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 13, 2021

Seks kommuner i Lofoten satser offensivt på grønn omstilling. De ser flere fordeler ved å være tidlig ute.

Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Det er ett av fundamentene til satsningen Lofototen – de grønne øyene 2030.

– Ved å omstille oss, og være en grønn region og skape grønn konkurransekraft, så vil vi kunne tiltrekke oss de smarte hodene som ønsker å bo og jobbe her. Det vil også gjøre kommunene bedre på å levere god omsorg, god skole og andre tjenester. Så det å være fremst i skoen i klimaarbeidet vil sette oss bedre i stand til å løse utfordringene på de andre områdene også, sier Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy kommune og leder av Lofotrådet.

De seks kommunene i Lofoten - Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst – har laget en plan for dette. Rett før sommeren 2021 vedtok kommunene det de kaller en grovskisse og et veikart, som består av seks satsningsområder med en rekke hovedmål og delmål. (Du kan lese dokumentet på 14 sider via lenken under – det er ganske konkret til å bli kalt en grovskisse.) Hele prosjektet, Lofoten De – grønne øyene 2030, ledes i partnerskap mellom Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten.

I denne episoden forteller ordfører Remi Solberg og klimarådgiver i Lofotrådet, Ingrid Slungaard Myklebust, om satsningen. Hvordan kom dette i gang? Hvordan har de involvert kommunene, næringsliv og innbyggere, og forankret arbeidet? Og hvordan skal de sørge for at planen og intensjonene ender opp i faktiske resultater?

Dette hører du om i denne episoden:

Lofoten – de grønne øyene 2030 https://degronneoyene.no/

Veikartet for De grønne øyene, vedtatt 4. juni 2021

https://lofotradet.no/pdf/lofoten-de-gronne-uyene-2030-grovskisse-veikart.pdf

Klimapodcast 1: Vil ha el-revolusjon i Lofot-fisket https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/klimapodcast-1-klimavennlige-fiskebater/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no