Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Jun 11, 2020

Jenny Skagestad jobbet flere år i Oslo kommune med klima og energi, før hun begynte i miljøstiftelsen Zero som rådgiver med ansvar for storbyer og transport.

Zero er kjent for å ha spisskompetanse på den nyeste, grønne teknologien, og vi ville gjerne høre hva slags teknologier de mener kommunene bør utnytte for...