Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Apr 27, 2020

På Bergens mobilpunkter kan du velge reisemåte på øverste hylle: Bil, sykkel eller kollektivt – alt etter hva som passer deg best, akkurat den dagen.

Hvordan kan vi gjøre hverdagsreisene enklere for oss, og mer klimavennlige? Og kanskje også billigere, både for oss personlig, også for kommunene og staten?

Når...


Apr 2, 2020

Kommuner bør bygge skoler, idrettshaller og andre store bygg i massivtre, sier tredriver Kristin Vedum.

Nesten 40 prosent av Norges landarealer er dekket av skog. Og skogen driver helt naturlig fangst og lagring av klimagassen CO2. Hvert år tar skog og andre landområder i Norge til seg en mengde CO2 som tilsvarer...