Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Feb 11, 2022

Råd fra konsulentselskaper kan ha stor innvirkning på kommunenes klima- og miljøarbeid. Hvordan forvalter konsulentene dette ansvaret?

Kommuner bruker konsulenter og rådgivende ingeniører til å utvikle og styre prosjekter – alt fra å bygge veier og annen infrastruktur til å planlegge utbygging av bolig-...