Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 25, 2021

Hva slags tiltak kan gjøre minst fire ting samtidig: Beskytte mot overvannsskader, rense vann, bidra til biologisk mangfold og gjøre boligområder mer attraktive?

I denne episoden har vi besøkt Hovinbekken i Oslo. I mange år har rundt 70 prosent av bekken ligget i rør. Som så mange andre bekker rundt omkring i...


Oct 4, 2021

Næringssjefen i Bjørnafjorden kommune ønsker å jobbe tett med bedriftene for å gjøre dem grønnere.

Bjørnafjorden kommune har satt som mål at de skal være et nullutslippssamfunn i 2030. For å lykkes med det, må også det lokale næringslivet gjennom en stor omstilling. Kommunen jobber nå med å hjelpe...