Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Aug 20, 2019

I 2007 satte Arendal kommune seg mål om å redusere utslipp av klimagasser fra egen drift med 90 prosent på 10 år, samt å bli "klimanøytral". Siden da har kommunen jobbet systematisk med klimaledelse og utslippskutt i alle sektorer.

Ett av klimarådgiver Ragnhild Hammers "hemmelige våpen" er miljøledelsegruppa -...


Aug 20, 2019

Klimapartnere er nettverk som samler private og offentlige virksomheter for å utvikle grønt næringsliv og klimavennlige regioner. Nettverket jobber med å formidle klimakunnskap, utvikle grønne forretningsideer, arrangere møteplasser for klimadebatt og – ikke minst – få fart på medlemmenes...