Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 30, 2020

Lokalt folkevalgte og ansatte i kommunene rår over et superverktøy i klimaarbeidet: Plan- og bygningsloven.

Advarsel: Denne episoden inneholder ord som planlegging, rammebetingelser og prosesser. Men er du interessert i bærekraftig og "menneskevennlig" utvikling av lokalmiljøet, kan det hende at innholdet både er...


Oct 12, 2020

Hvordan gjøre økonomien sunnere og grønnere, og hvordan gjøre klimatiltak mer rettferdige? Og hva er kommunenes rolle i dette?

Per Espen Stoknes er forsker og foreleser på Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for bærekraft og energi. Han utdannet seg først som psykolog, for deretter å ta en doktorgrad i...


Oct 1, 2020

I Tønsberg blir matavfall og ku- og grisebæsj til drivstoff, supergjødsel og klimavennlige tomater. Bør det bli flere slike anlegg i Norge?

Noen kilometer utenfor Tønsberg ligger Den magiske fabrikken. Det er navnet på produksjonsanlegget til Grenland og Vestfold (Greve) biogass. I tre enorme tanker blandes...