Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Nov 18, 2019

– For å nå klimamålene må vi ta hele kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet i bruk, sier Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS, kommunesektorens organisasjon.

Fram til i dag har mye av klimaarbeidet i kommunene blitt drevet fram av ildsjeler – enten i administrasjonen eller i politikken, eller av...