Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Nov 18, 2019

– For å nå klimamålene må vi ta hele kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet i bruk, sier Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS, kommunesektorens organisasjon.

Fram til i dag har mye av klimaarbeidet i kommunene blitt drevet fram av ildsjeler – enten i administrasjonen eller i politikken, eller av engasjerte innbyggere som ønsker at det skal bli lettere å ta klimavennlige valg i hverdagen.

Mange ildsjeler har oppnådd mye, men det fulle potensialet kan bare utløses om klimaarbeidet institusjonaliseres i hele kommunens virksomhet. Det er budskapet i en rapport KS fikk laget sammen med tre forskningsmiljøer, en rapport kjent som "Kortreist kvalitet".

Navnet på rapporten reflekterer anbefalingene om at kommunene bør ta utgangspunkt i det enkelte lokalsamfunns naturlige fortrinn og kvaliteter – enten det er naturgitte, kulturelle eller sosiale forutsetninger.

I denne episoden får vi høre hvordan Kjetil Bjørklund i KS tenker at disse prinsippene kan omsettes til praksis i kommunenes hverdag.

Les mer:

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens nettside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.