Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Sep 13, 2021

Seks kommuner i Lofoten satser offensivt på grønn omstilling. De ser flere fordeler ved å være tidlig ute.

Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Det er ett av fundamentene til satsningen Lofototen – de grønne øyene 2030.

–...