Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 30, 2020

Lokalt folkevalgte og ansatte i kommunene rår over et superverktøy i klimaarbeidet: Plan- og bygningsloven.

Advarsel: Denne episoden inneholder ord som planlegging, rammebetingelser og prosesser. Men er du interessert i bærekraftig og "menneskevennlig" utvikling av lokalmiljøet, kan det hende at innholdet både er interessant og nyttig likevel.

Gro Sandkjær Hanssen er samfunnsforsker ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har blant annet ledet et utvalg som vurdert om plan- og bygningsloven fungerer etter hensikten, og hvordan den bedre kan støtte opp under målet om bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi spør henne om hvordan kommunene kan bruke lovverket for å sikre både gode avveininger mellom ulike interesser, og samtidig bevege seg i retning av lavutslippssamfunnet. Samfunnsforskeren deler også sine tanker om hva et godt og menneskevennlig sted er, og hvordan kommunene kan ta i bruk flere virkemidler enn lovverket for å bygge gode og klimavennlige lokalsamfunn. 

Dette hører du om i episoden:

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser: https://www.miljodirektoratet.no/klimasats 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/ 

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/klimasatsprosjekter/ 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no