Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 12, 2020

Hvordan gjøre økonomien sunnere og grønnere, og hvordan gjøre klimatiltak mer rettferdige? Og hva er kommunenes rolle i dette?

Per Espen Stoknes er forsker og foreleser på Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for bærekraft og energi. Han utdannet seg først som psykolog, for deretter å ta en doktorgrad i økonomi. Han er også aktiv i politikken for Miljøpartiet de grønne (MDG).

De siste årene har mange hørt ham snakke om "klimapsykologi" og hvor viktig kommunikasjon er for å lykkes med klimaarbeidet. Nå vil han snakke mer om økonomien, og har akkurat gitt ut boka "Grønn vekst. En sunn økonomi for det 21. århundret".

I intervjuet tar vi utgangspunkt i prinsippene for en sunn økonomi som Per Espen Stoknes skisserer i den nye boka. Så sjekker vi om disse prinsippene og strategiene kan hjelpe kommunene å legge til rette for et mer bærekraftig lokalsamfunn.

I boka skriver Per Espen Stoknes også om rettferdighet og tegner opp et "kompass for rettferdig vekst". Vi snakker først om hvorfor enkelte tiltak oppleves som urettferdige, og konsekvensene av det. Blant annet at klimatiltak som ikke får tilstrekkelig oppslutning, ikke blir gjennomført. Deretter om hvordan man kan redusere "tapsfølelsen" som en del tiltak fører med seg, og hva kommunene kan gjøre.

Dette hører du om i episoden:

Per Espen Stoknes sin TED-presentasjon om hvorfor det er avgjørende hvordan vi snakker om klima https://www.ted.com/talks/per_espen_stoknes_how_to_transform_apocalypse_fatigue_into_action_on_global_warming

Per Espen Stoknes' biografi https://www.bi.no/om-bi/ansatte/institutt-for-rettsvitenskap-og-styring/per-espen-stoknes/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser: https://www.miljodirektoratet.no/klimasats 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/ 

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/klimasatsprosjekter/ 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no