Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 25, 2021

Hva slags tiltak kan gjøre minst fire ting samtidig: Beskytte mot overvannsskader, rense vann, bidra til biologisk mangfold og gjøre boligområder mer attraktive?

I denne episoden har vi besøkt Hovinbekken i Oslo. I mange år har rundt 70 prosent av bekken ligget i rør. Som så mange andre bekker rundt omkring i landet, ble den systematisk gravd ned på grunn av forurensning og for å skaffe mer plass til bygg og infrastruktur. Men nå ser vi kanskje en trend som er i ferd med å snu.

Oslo kommune jobber nå systematisk med å åpne bekker der muligheten byr seg. En av bekkene er Hovinbekken, som renner gjennom tidligere industri- og næringsområder. Men nå er det gamle teglverket på Hasle skiftet ut med skole, og den velkjente "bilbyen" på Ensjø er blitt boligområde. Hovinbekken er åpnet steg for steg, og fra å være rundt 70 prosent lukket, er nå anslagsvis 70 prosent åpnet og renner på overflaten.

I denne episoden møter vi Terje Laskemoen, avdelingsdirektør for natur og forurensning i bymiljøetaten, og prosjektutvikler Tharan Fergus i vann- og avløpsetaten. De to har jobbet lenge med både Hovinbekken og andre bekkeåpningsprosjekter i kommunen.

Vi får høre hvorfor bekkeåpningen i Hovinbekken kom i gang, hva som er gjort av tiltak langs vassdraget, hva det har å si for mennesker og dyr og hvordan tiltaket hjelper til med å bremse overvann fra kraftige regnbyger. Det er krevende og kostbart, men med mange positive effekter.

Dette hører du om i denne episoden:

Elveåpning i Oslo https://www.oslo.kommune.no/miljo-og-klima-1/slik-jobber-vi-med-miljo-og-klima/elveapning-i-oslo/

Teglverksdammen https://no.wikipedia.org/wiki/Teglverksdammen

Klimatilpasning https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/klimatilpasning/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no