Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Nov 29, 2022

På en regnværsdag i fjellet blir stien raskt en liten bekk. Men hva skjer med stien når regnværet blir ekstremt?

Du har sikkert opplevd det. Turen begynte bra, selv om det regnet. Skoene holdt deg tørr lengre enn du forventet. Men etter noen timer langs stien, veksler stien mellom å være gjørmebad og fossefall. Og du merker at både vannet og tråkkene dine gjør mer skade enn godt er.

Men slik må det ikke nødvendigvis være. Det er mye vi kan gjøre for å lage robuste stier og beskytte naturen.

- Når mennesker først har tråkket seg gjennom vegetasjonen, blir bakken veldig sårbar for vann. Da graver vannet seg raskt nedover. Det beste er å legge stien i tørt terreng, gjerne på en åsrygg. Vann som likevel renner inn i stien kan ledes vekk. Og er det veldig våte partier, kan vi bruke klopp, sier Rune Holen i Statens naturoppsyn. Han har vært med på å lage Stiskolen, en veiledning for kommuner, turlag og andre som skal anlegge eller vedlikeholde stier.

I denne episoden har vi blitt med Rune Holen, Snorre Stener i Miljødirektoratet, Solfrid Trå i Sunnfjord kommune og Marie Sørum i Indre Sunnfjord turlag ut på en sti som trenger hjelp. Flere folk og flere våte dager har satt synlige spor i terrenget. Men nå samarbeider Sunnfjord kommune og Sunnfjord turlag om å ruste opp stien.

I episoden får du høre om hvordan klimaendringene påvirker stier, og hva kommuner kan gjøre for å ruste opp stier og jobbe systematisk med stier, turveier og andre ferdselsårer.

Dette hører du om i denne episoden:

Stiskolen https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/stiskulen/

Veileder: Plan for friluftslivets ferdselsårer https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/ivareta-og-utvikle-ferdselsarer-for-friluftsliv/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no