Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

May 13, 2020

Hvorfor er det så vanskelig for kommunene å nå klimamålene sine? Kim Øvland forsker på saken, og har noen forslag til hva kommunene kan gjøre.

Så tidlig som i 1997 startet Kristiansand kommune å planlegge for utslippskutt. Men ser vi på statistikken, som går tilbake til 2009, har utslippene i kommunen vært temmelig stabile gjennom det siste tiåret.

Kim Øvland er strategi- og bærekraftsrådgiver i kommunen. Han stilte seg spørsmålet: Hvorfor klarer vi ikke å nå klimamålene, selv om vi har både planer og strategier? Og hva skal til for at kommunen faktisk skal klare å nå målene?

For to år siden begynte han å forske på dette. Doktorgraden ved Universitetet i Agder er ikke være klar før om to nye år, men i dette intervjuet deler han erfaringene sine så langt.

Les mer:

Se utslippene av klimagasser i Kristiansand kommune

Mer om klimaarbeidet i Kristiansand kommune

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser

Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.

Lær av Klimasats-prosjekter

Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.